Rechtsbijstand

rechtsbijstand

Waarom deze verzekering noodzakelijk is voor iedereen

 

Wat is rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandsverzekering verdedigt je juridische belangen wanneer  je schade hebt geleden of hebt veroorzaakt. In eerste instantie zal de verzekeraar het geschil minnelijk proberen te regelen. Als dit niet mogelijk is, zal ze de kosten van verdere juridische stappen op zich nemen.

Voor wie is dit interessant?

Zowel voor je privé als voor je professionele activiteiten kan je een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de Belgen al een geschil heeft gehad. Vaak gaat het om complexe conflicten die voor de rechtbank  moeten worden uitgevochten. De kosten om een conflict op te lossen kunnen hoog oplopen: een gemiddelde procedure voor de rechtbank kost gemiddeld € 5.000.

Een rechtsbijstandverzekering is dus zeker geen overbodige luxe.

Aanvullende waarborg of afzonderlijk product?

Je kan rechtsbijstand verzekeren als aanvullende waarborg in je aansprakelijkheidspolis ofwel in een afzonderlijke verzekering.

Als aanvullende waarborg wordt er doorgaans een basisdekking rechtsbijstand verzekerd, waarbij er tussenkomst is in voornamelijk geschillen buiten de contractuele sfeer.

In een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering gaat de dekking veel ruimer. Bovenop de basisdekking kan je ook contractuele geschillen bv. met een leverancier of verhuurder, geschillen in de werkomgeving, de fiscus, de overheid, etc… verzekeren.

Of je best een afzonderlijke verzekering met ruimere dekking afsluit, hangt dus af van je wensen, noden en verwachtingen.

Meer weten?

Neem contact op via

Assuran Team BV | FSMA 048712 | Ondernemingsnummer 0476.134.594 (RPR Gent) | Verbonden Agent DVV verzekeringen | Makelaar Hypothecair Krediet